ชาตะ ๑๙  พย. ๒๔๕๓ หลวงพ่อชม  (อนํคโณ)...( วัดเขานันทาพาสุภาพ )  ปัจจุบัน (วัดทุ่งยาว)  ...บ้านทุ่งยาว หมู่ที่๑๖...  ตำบลโพธิ์งาม ....อำเภอประจันตคาม  .....จังหวัดปราจีนบุรี.....(  หลักกิโลเมตรที่๑๖๙) มรณภาพ  ๑๙  พย. ๒๕๒๘

 

 

 

 

 

หลวงพ่อสมชาติ ปิยธโร (เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

บทสวดแผ่เมตตา ยาน

บทสวดแผ่เมตตา ยาเทวะตา

หลวงพ่อชม  (อนํคโณ)...( วัดเขานันทาพาสุภาพ )  ปัจจุบัน (วัดทุ่งยาว)  ...บ้านทุ่งยาว หมู่ที่๑๖...  ตำบลโพธิ์งาม ....อำเภอประจันตคาม  .....จังหวัดปราจีนบุรี.....(  หลักกิโลเมตรที่๑๖๙)

 

 
 

เวลา..วันที่..ขณะนี้...

ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 
   

Created on..............: Sat, Jul 13, 2002

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครั้งหลังสุด  14/06/2567 13:37:02

ติดต่อผู้ดูแล web:  webmaster@luangpochom.com

luangpochom