เครื่องของท่านกำลัง  Load File - Flash player 

อีกสักครู่จะมีกล่องตอบรับ ของ  Macromedia

ขอให้ท่านคลิคที่  Yes  จะมองเห็นรูป พระพุทธองค์  พร้อมทั้งรัศมี  และใต้ ฐานบัว

มีปุ่ม  Next  ถ้ามีไม่ครบ ให้คลิกที่ตรงนี้--Refresh--

 

เวลา..วันที่..ขณะนี้...

 

 

Created on..............: Sat, Jul 13, 2002

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครั้งหลังสุด  16/01/2012 11:12:04

ติดต่อผู้ดูแล web:  webmaster@luangpochom.com

luangpochom